Witamy na stronie SPZPO w Krynkach

Samodzielny Publiczny 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach

ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
NIP  545-16-32-615
REGON 052023147

tel/fax 85 7228486
email:  spzpo@interia.pl


Klauzula informacyjna dla pacjentów

>> pobierz (pdf) >>


Inspektor Danych Osobowych w SPZPO w Krynkach

Kontakt do Inspektora Danych Osbowych: 
email:  biuro@jk-m.pl


Aktualności


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

W wyniku jego realizacji pracownicy otrzymali dodatki do wynagrodzeń w łącznej kwocie 137.032,42 zł.


„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

W wyniku jego realizacji pracownicy otrzymali dodatki do wynagrodzeń w łącznej kwocie 134 395,39 zł., zakupiono też środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji na kwotę 12 502,98 zł.


Oświadczenie o pobieraniu opłaty za pobyt w SPZPO Krynki

>> pobierz (pdf) >>

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach, dobudowę wiaty, zadaszenia budynku gospodarczego.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23.05.2014r. godz. 10.00 zaś termin otwarcia ofert na dzień 23.05.2014r. godz. 10.10.


Ogłoszenie.doc
SIWZ.doc
Dokumentacja+techniczna.zip

Wyjaśnienia do przetargu na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach, dobudowę wiaty, zadaszenia budynku gospodarczego.

Wyjaśnienia
Odpowiedzi
Modyfikacja dokumentacji technicznej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uzupełnienie dokumentacji do przetargu na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach, dobudowę wiaty, zadaszenia budynku gospodarczego.

bud. SPZPO.zip

Odpowiedź na zapytanie do przetargu na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach, dobudowę wiaty, zadaszenia budynku gospodarczego.

Dotyczy : Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach, dobudowa wiaty, zadaszenia budynku gospodarczego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

            Zamawiający odpowiadając na zapytanie  : ,, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o cześć rysunkową (przekroje, rzuty, elewacje oraz wykaz stolarki) dotyczącej rozbudowy budynku – łącznika , celem dokładnej kalkulacji kosztów poszczególnych robót objętych zakresem przetargu” uzupełnia dokumentację przetargową . Dokumentacja dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:  www.spzpokrynki.pl

----------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


   

UWAGA - nowy formularz:

Karta oceny świadczeniobiorcy

>> pobierz (pdf) <<OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach leków, odżywek, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych.

>>treść ogłoszenia <<<
>> SIWZ <<BIP SPZPO w Krynkach

Biuletyn Informacji Publicznej SPZPO w Krynkach już działa! Zapraszamy do korzystania!Jak dojechać?


   

 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej 
SPZPO w Krynkach

Organ założycielski

Starostwo
Starostwo Powiatowe w Sokółce

Współpracujemy


Gminny Ośrodek Kultury Krynki


Serwis komputerowy Krynki