Przedmiot działalności SPZPO w Krynkach

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej w następujących rodzajach:

1)      stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie:

a)      świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,

b)      świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych psychiatrycznych.

2)      promocja zdrowia.

Do zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, które obejmują:

1)      świadczenia udzielane przez lekarza;

2)      świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

3)      rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie;

4)      świadczenia psychologa;

5)      terapię zajęciową;

6)      leczenie farmakologiczne;

7)      leczenie dietetyczne;

8)      zaopatrzenie w wyroby medyczne;

9)      edukację zdrowotną.

 W skład Zakładu wchodzi:

 1)      zakład pielęgnacyno-opiekuńczy;

 2)      zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny;

 3)      dział ekonomiczno-gospodarczy.

 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej 
SPZPO w Krynkach

Organ założycielski

Starostwo
Starostwo Powiatowe w Sokółce

Współpracujemy


Gminny Ośrodek Kultury Krynki


Serwis komputerowy Krynki