Formularze do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/
ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

>> pobierz (pdf)<<

>> pobierz (doc) <<

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

>> pobierz (pdf) <<

>> pobierz (doc) <<

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/
ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

>> pobierz (pdf) <<

>> pobierz (doc) <<


Skierowanie do ZPO Psychiatrycznego w Krynkach

według załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 lipca 2012r.

(Dz.U.12.854 z dnia 13 lipca 2012 r.)

>> pobierz (pdf) <<

>> pobierz (doc) <<


Karta oceny świadczeniobiorcy

>> pobierz (pdf) <<

Oświadczenie o pobieraniu opłaty za pobyt w SPZPO Krynki

>> pobierz (pdf) >>

 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej 
SPZPO w Krynkach

Organ założycielski

Starostwo
Starostwo Powiatowe w Sokółce

Współpracujemy


Gminny Ośrodek Kultury Krynki


Serwis komputerowy Krynki